بایگانی روزانه: ارسال فایل توسط کاربران وردپرس

ارسال فایل در نظرات وردپرس

ارسال فایل از نظرات در وردپرس

ارسال فایل از نظرات در وردپرس : با این روش دیگر نگران ارسال فایل توسط کاربران سایت خود نباشید و از زمانی که ارسال تیکت سایت ها از طریق بخش نظرات هر مطلب در همان سایت انجام می شود برای این که کاربران آن سایت بتوانند فایل تصویر و یا …

ادامه مطلب »